Artykuły

Przegląd badań

Artykuły przeglądowe

Wytyczne

Postępy w medycynie

  • Postępy w reumatologii w 2016 roku. Choroba IgG4-zależna
    Co wiemy o rozpoznawaniu i leczeniu choroby zależnej od IgG4?
  • Postępy w neonatologii w 2016 roku
    W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia i doniesienia opublikowane w 2016 roku w zakresie neonatologii, w tym aktualne informacje dotyczące m.in. profilaktyki martwiczego zapalenia jelit i retinopatii wcześniaków, późnej hipotermii, tlenoterapii dużym przepływem przez kaniule donosowe oraz steroidoterapii prenatalnej.
  • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2016/2017
    Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące migotania przedsionków, innych arytmii nadkomorowych, komorowych zaburzeń rytmu i elektrostymulacji serca.

Wybierz specjalność