Artykuły

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

  • Zastosowanie niwolumabu w leczeniu czerniaka
    Immunoterapia jest bezpiecznym rodzajem terapii dla chorych z rozsiewem czerniaka skóry i błon śluzowych. Umożliwia ona uzyskanie przeżywalności całkowitej sięgającej 30 miesięcy już w pierwszej linii leczenia. Skuteczność niwolumabu wykazano nie tylko u chorych z dobrymi czynnikami rokowniczymi, ale także u tych z przerzutami w mózgu. Jeszcze większą skutecznością niż monoterapia cechuje się leczenie dwoma lekami z tej grupy.
  • Zmiany skórne u chorych na przewlekłą chorobę nerek
    Głównymi przyczynami PChN są cukrzyca, nadciśnienie tętnicze oraz kłębuszkowe zapalenie nerek. Zmiany skórne stwierdza się u większości chorych na PChN, w tym u niemal każdego ze schyłkową niewydolnością nerek (stadium 5 PChN).
  • Znaczenie witaminy D w chorobach układu oddechowego
    Niedobór witaminy D wiąże się z występowaniem wielu chorób, w tym nowotworów złośliwych i chorób autoimmunologicznych, a także kilku chorób płuc. W niedawno przeprowadzonej metaanalizie wykazano, że u chorych na gruźlicę stężenia witaminy D są znamiennie mniejsze niż w grupie kontrolnej.

Wytyczne więcej

Postępy w medycynie więcej

Wybierz specjalność