Artykuły: Alergologia

Przegląd badań

Artykuły przeglądowe

Wytyczne

Postępy w medycynie

  • Postępy w pulmonologii i alergologii dziecięcej w 2016 roku
    W artykule omówiono wybrane zagadnienia i doniesienia dotyczące pulmonologii i alergologii opublikowane w 2016 roku, w tym aktualne informacje dotyczące m.in. zapalenia oskrzelików i płuc, astmy i chorób obturacyjnych, alergii na pokarmy oraz anafilaksji.
  • Alergologia – postępy 2015
    Autor przedstawia wybrane publikacje z 2015 roku dotyczące diagnostyki komponentowej chorób alergicznych, alergii na leki, anafilaksji, immunoterapii alergenowej i leków przeciwhistaminowych.
  • Postępy w pulmonologii i alergologii dziecięcej w 2014 roku
    W niniejszym artykule opisano wybrane zagadnienia i doniesienia opublikowane w zakresie pulmonologii i alergologii dziecięcej w 2014 roku, w tym m.in. aktualne informacje dotyczące problematyki zapalenia płuc, diagnostyki pulmonologicznej i alergologicznej, leczenia chorób układu oddechowego, wad wrodzonych układu oddechowego, astmy, mukowiscydozy, alergii na pokarmy.

Wybierz specjalność