Artykuły: Chirurgia naczyniowa

Przegląd badań

Artykuły przeglądowe

 • Leczenie trudnych chorych na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową – praktyczne podejście zilustrowane przypadkami
  W artykule omówiono postępowanie po epizodzie samoistnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz leczenie przeciwkrzepliwe w zakrzepicy związanej z nowotworem złośliwym, zakrzepicy żył trzewnych i masywnej zakrzepicy żył głębokich.
 • Klipsy chirurgiczne – odkrywamy odkryte
  Poza wąskimi specjalnościami chirurgicznymi takimi jak neurochirurgia klipsy chirurgiczne jeszcze nie tak dawno kojarzyły się w Polsce z chirurgią małoinwazyjną, w której były postrzegane jako „naturalna” metoda hemostazy, w odróżnieniu od czasochłonnego laparoskopowego wiązania nici.
 • Guzki krwawnicze
  Guzki krwawnicze (hemoroidy) powstają w wyniku poszerzenia podśluzówkowej tkanki naczyniowej w dystalnym odcinku kanału odbytu. Szkieletem, na którym opiera się ta tkanka naczyniowa, jest tkanka łączna, której osłabienie powoduje obniżenie lub wypadanie guzków krwawniczych

Wytyczne

 • Zasady obsługi portów dożylnych. Zalecenia Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego
  Należy dążyć do znacznie częstszego niż dotychczas stosowania portów dożylnych, zapewniających najbezpieczniejszy dla chorego długoterminowy dostęp dożylny. Ich powszechne stosowanie utrudniają brak precyzyjnych zaleceń oraz model kształcenia kadr medycznych i szkoleń specjalizacyjnych, preferujący stosowanie obwodowego dostępu dożylnego. Czytelników zachęcamy do zapoznania się z zasadami obsługi portów dożylnych.
 • Rewaskularyzacja mięśnia sercowego. Podsumowanie wytycznych ESC i EACTS 2014
  W artykule przedstawiono najważniejsze informacje i zalecenia dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego: 1) stratyfikację ryzyka u chorych poddawanych rewaskularyzacji; 2) strategie diagnostyczne; 3) zapobieganie nefropatii kontrastowej; 4) rewaskularyzację wieńcową u chorych na miażdżycę tętnic szyjnych lub tętnic obwodowych; 5) powtórną rewaskularyzację; 6) zaburzenia rytmu serca; 7) aspekty techniczne związane z CABG i PCI; 8) leczenie przeciwzakrzepowe; 9) długoterminową farmakoterapię po zabiegu; oraz 10) monitorowanie chorych.
 • Opieka nad chorymi na nowotwory złośliwe z wkłuciami centralnymi. Zalecenia ASCO (2012 r.)
  W niniejszym opracowaniu zaprezentowano w skrócie zalecenia dotyczące opieki nad chorymi na nowotwory złośliwe, u których założono cewniki do żył centralnych (central venous cathether - CVC).

Postępy w medycynie

Wybierz specjalność