Artykuły: Choroby zakaźne

Przegląd badań

Artykuły przeglądowe

Wytyczne

Postępy w medycynie

  • Postępy w chorobach zakaźnych w 2016 roku
    Rok 2016 przyniósł małą rewolucję w zakażeniach wrodzonych u dzieci. Przełomem było wykrycie przyczyny epidemii małogłowia w Brazylii – wrodzonego zakażenia Zika. Interesowano się także narastającym problemem antybiotykooporności. Z istotnych publikacji w 2016 roku ukazały się prace przeglądowe oraz algorytmy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego dotyczące m.in. biegunki podróżnych oraz zakażeń enterowirusowych u dzieci.
  • Intensywna terapia – postępy 2015/2016 (cz. I)
    Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2015 i początku 2016 roku dotyczące sepsy i wstrząsu septycznego, w tym nowe definicje i kryteria rozpoznania oraz wczesne rozpoznanie zakażenia, leczenie sepsy, rokowanie oraz organizacja opieki.

Wybierz specjalność