Artykuły: Diabetologia

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

Wytyczne więcej

Postępy w medycynie więcej

  • Diabetologia – postępy 2016/2017
    Prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 dotyczące propozycji nowej klasyfikacji cukrzycy, nefropatii cukrzycowej oraz wpływu cukrzycy na układ nerwowy, profil lipidowy i ciążę.
  • Postępy w diabetologii
    Prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki odpowiada na nasze pytania o przełomowe osiągnięcia w diabetologii w minionym roku oraz o przewidywania na 2017 rok.
  • Diabetologia – postępy 2015
    Prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki przedstawia wybrane publikacje z 2015 roku dotyczące m.in.: hipoglikemii u chorych leczonych z powodu cukrzycy, ryzyka sercowo-naczyniowego związanego ze stosowaniem leków przeciwcukrzycowych, znaczenia gliflozyn, praktycznego znaczenia mikrobiomu w cukrzycy, zastosowania systemów infuzyjnych w leczeniu cukrzycy.

Wybierz specjalność