Artykuły: Epidemiologia

Przegląd badań

Artykuły przeglądowe

Wytyczne

Postępy w medycynie

  • Chirurgia dróg żółciowych - postępy 2011
    Od wielu lat uważnie śledzę piśmiennictwo z dziedziny chorób dróg żółciowych. Jest ono bardzo obszerne. Zgodnie z zalecaną przez redakcję formułą do krótkiego omówienia wyróżniam tylko nieliczne, wybrane publikacje, ułożone w podrozdziałach według poruszanego problemu.

Wybierz specjalność