Artykuły: Geriatria

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

Wytyczne więcej

Postępy w medycynie więcej

  • Osteoporoza – postępy 2015
    W 2015 roku w Polsce, podobnie jak w kilku ubiegłych latach, regularne leczenie farmakologiczne osteoporozy otrzymywało według danych IMS National Sales Data nie więcej niż 200 000 osób, czyli mniej niż 10% chorych na osteoporozę, w tym chorych z przebytymi złamaniami. Są to dane alarmujące i wskazujące na potrzebę niezwłocznych działań w celu zwiększenia odsetka leczonych chorych.
  • Leczenie żywieniowe - postępy 2014
    Prof. Bruno Szczygieł omawia najważniejsze tematy, które zostały poruszone podczas kongresu ESPEN: żywienie chorych na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM-ie), żywienie w geriatrii, żywienie chorych na nowotwory, niedożywienie – rozpoznanie, żywienie poza- i dojelitowe w domu i żywienie w przypadku choroby Alzheimera.
  • Nadciśnienie tętnicze – postępy 2012
    Autorzy omawiają najważniejsze doniesienia w 2012 roku dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego.

Wybierz specjalność