Artykuły: Hematologia

Przegląd badań

Artykuły przeglądowe

 • Ocena pacjentów z leukocytozą
  Istnieje wiele przyczyn zwiększonej liczby leukocytów, obejmujących stany związane i niezwiązane z nowotworami złośliwymi. Ważne, aby liczbę krwinek białych zawsze oceniać w odniesieniu do zakresów prawidłowych określonych zależnie od wieku czy obecności ciąży.
 • Postępowanie u dzieci z neutropenią
  W niniejszym artykule opisano najważniejsze objawy kliniczne i wyniki badań laboratoryjnych, pozwalające na ustalenie rozpoznania, a także wskazówki dotyczące leczenia, szczególnie zastosowania czynników stymulujących wzrost kolonii granulocytarnych u dzieci z neutropenią.
 • Bezpieczeństwo szczepionek przeciwko grypie u dzieci - cz. 3.
  Narkolepsja, samoistne porażenie nerwu twarzowego, małopłytkowość - czy szczepienie przeciwko grypie może zwiększać ryzyko ich wystąpienia? Zapoznaj się z wynikami raportu ekspertów Institute for Vaccine Safety.

Wytyczne

Postępy w medycynie

 • Postępy w hematologii 2013/2014
  Autorzy przedstawiają wybrane doniesienia z 2013 i 2014 roku dotyczące postępowania m.in. w zespołach mielodysplastycznych, chorobie wenookluzyjnej wątroby, chłoniakach nieziarniczych oraz szpiczaku plazmocytowym.
 • Postępy w hematologii i onkologii dziecięcej w 2012 roku
  Rok 2012 przyniósł wiele ważnych doniesień w zakresie hematologii i onkologii dziecięcej. Najbardziej prestiżowe publikacje w czasopismach o największym wskaźniku oddziaływania (impact factor) dotyczyły głównie dzieci chorujących na nowotwory złośliwe układu krwiotwórczego i chłonnego.
 • Hematologia – postępy 2012/2013
  Autorzy omawiają wybrane doniesienia z 2012 i początku 2013 roku dotyczące zespołów limfoproliferacyjnych, ostrych białaczek, nowotworów mieloproliferacyjnych i zaburzeń hemostazy.

Wybierz specjalność