Artykuły: Kardiochirurgia

Przegląd badań

Artykuły przeglądowe

Wytyczne

Postępy w medycynie

  • Niewydolność serca – postępy 2015
    Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2015 roku dotyczące niewydolności serca (NS), w tym: wpływu nowych leków przeciwcukrzycowych na występowanie NS, nowatorskich technik w terapii NS, leczenia zaburzeń oddychania podczas snu u chorych z NS, nowych metod leczenia NS z upośledzoną funkcją skurczową, wpływu depresji na rokowanie u chorych z NS, skuteczności terapii resynchronizującej u chorych z NS i otyłością lub przewlekłą chorobą nerek, roli telemonitoringu w NS oraz nowości na temat NS z zachowaną funkcją skurczową.
  • Ostre zespoły wieńcowe – postępy 2015
    Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2015 roku dotyczące ostrych zespołów wieńcowych (OZW), w tym nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz publikacje na temat takich zagadnień jak: celowość aspiracji skrzepliny podczas przezskórnych interwencji wieńcowych, zakres rewaskularyzacji w OZW bez uniesienia odcinków ST, wybór rodzaju wszczepianych stentów i ryzyko związane z potrójną terapią przeciwzakrzepową.
  • Ostre zespoły wieńcowe – postępy 2014
    Autorzy przedstawiają główne zmiany w europejskich wytycznych rewaskularyzacji w świeżym zawale serca oraz wybrane publikacje dotyczące postępowania w ostrych zespołach wieńcowych.

Wybierz specjalność