Artykuły: Kardiologia

Przegląd badań

Artykuły przeglądowe

Wytyczne

Postępy w medycynie

  • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2016/2017
    Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące migotania przedsionków, innych arytmii nadkomorowych, komorowych zaburzeń rytmu i elektrostymulacji serca.
  • Prewencja chorób sercowo-naczyniowych – postępy 2016/2017
    Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące wpływu diety na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i ryzyko zgonu oraz postępowania w hipercholesterolemii i intensywności zmniejszania stężenia cholesterolu w osoczu.
  • Niewydolność serca – postępy 2016/2017
    Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2016 roku i początku roku 2017 dotyczące nowego leku – inhibitora neprylizyny z blokerem receptora angiotensynowego, wpływu nowych leków przeciwcukrzycowych na niewydolność serca, niewydolności serca z zachowaną czynnością skurczową, przewlekłej skurczowej niewydolności serca i roli zdalnego monitorowania chorych.

Wybierz specjalność