Artykuły: Nefrologia

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

Wytyczne więcej

Postępy w medycynie więcej

  • Nefrologia – postępy 2016
    Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące patofizjologii przewlekłej choroby nerek, zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej w jej przebiegu, chorób kłębuszków nerkowych i dializoterapii.
  • Nefrologia - postępy 2015
    Autorzy przedstawiają wybrane doniesienia z 2015 roku dotyczące: ostrego uszkodzenia nerek, przewlekłej choroby nerek, kłębuszkowego zapalenia nerek, przeszczepienie nerki i in.
  • Nefrologia - postępy 2014
    Autorzy przedstawiają wybrane doniesienia z 2014 roku dotyczące: patofizjologii przewlekłej choroby nerek (PChN), zaburzeń mineralno-kostnych w PChN, choroby sercowo-naczyniowej w PChN, ostrego uszkodzenia nerek, chorób kłębuszków nerkowych, kamicy moczowej, leczenia nerkozastępczego, nowych leków nefrologicznych na horyzoncie oraz innych zagadnień.

Wybierz specjalność