Artykuły: Neurologia

Przegląd badań

 • Choroba Parkinsona, otępienie i węch – ciekawa korelacja?
  Rozpoznanie choroby Parkinsona znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń poznawczych i otępienia w przyszłości. Czy jest możliwa wczesna identyfikacja chorych ze zwiększonym ryzykiem otępienia wśród przypadków nowo rozpoznanej choroby Parkinsona? Czy są jakieś nowe praktyczne wskazówki?
 • Skuteczność stosowania zatyczek do uszu u chorych leczonych na OIT
  Majaczenie występuje bardzo często u chorych w stanach krytycznych. Stwierdzano je nawet u 80% wentylowanych mechanicznie dorosłych chorych na oddziałach intensywnej terapii (OIT).
 • Ryzyko udaru w grupie pacjentów zakażonych HIV
  U pacjentów zakażonych HIV jest większe ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem choroby niedokrwiennej serca. Dostępne doniesienia jednoznacznie wykazują, że udar jest ważnym powikłaniem, które jest związane z zakażeniem HIV.

Artykuły przeglądowe

Wytyczne

Postępy w medycynie

 • Neurologia – postępy 2008
  Autorka przedstawia wybrane informacje z opublikowanych w 2008 roku badań klinicznych oraz stanowisk i wytycznych postępowania dotyczących udaru mózgu, stwardnienia rozsianego, otępienia, padaczki i zwężenia kanału kręgowego.
 • Neurologia – postępy 2007
  Autorka przedstawia wybrane doniesienia z 2007 r. dotyczące m.in.: 1) udaru mózgu; 2) stwardnienia rozsianego; 3) padaczki; 4) bólu krzyża; 5) innych chorób neurologicznych.
 • Neurologia – postępy 2006 roku
  • Opublikowano amerykańskie wytyczne dotyczące wtórnej i pierwotnej profilaktyki przemijających napadów niedokrwienia i udarów niedokrwiennych mózgu.
  • Potwierdzono, że nie należy w profilaktyce wtórnej udaru mózgu stosować klopidogrelu łącznie z kwasem acetylosalicylowym.
  • Kolejne badanie potwierdziło skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kwasu acetylosalicylowego w połączeniu z dipirydamolem w profilaktyce wtórnej udaru mózgu.
  • Nie potwierdzono przewagi zabiegów wewnątrznaczyniowych nad endarterektomią tętnic szyjnych.

Wybierz specjalność