Artykuły: Neurologia dziecięca

Przegląd badań

Artykuły przeglądowe

  • Rola lekarza rodzinnego w opiece nad dziećmi z zespołem Downa
    Postępy związane z opieką medyczną i programami wczesnej interwencji oraz regularne monitorowanie stanu zdrowia dzieci z zespołem Downa przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pozwalają pacjentom prowadzić zdrowe i aktywne życie.
  • Zespół czynnościowych objawów neurologicznych
    Jakie zmiany spowodowała aktualizacja definicji zespołu czynnościowych objawów neurologicznych? Jak go diagnozować i leczyć?
  • Najczęstsze zespoły nerwowo-skórne
    W niniejszej publikacji opisano spektrum kliniczne, kryteria diagnostyczne i leczenie najczęstszych zespołów nerwowo-skórnych u dzieci. Szczególną uwagę poświęcono roli podstawowej opieki zdrowotnej w opiece nad dziećmi z zespołami nerwowo-skórnymi.

Wytyczne

Postępy w medycynie

Wybierz specjalność