Artykuły: Onkologia i hematologia dziecięca

Przegląd badań

Artykuły przeglądowe

  • Ocena pacjentów z leukocytozą
    Istnieje wiele przyczyn zwiększonej liczby leukocytów, obejmujących stany związane i niezwiązane z nowotworami złośliwymi. Ważne, aby liczbę krwinek białych zawsze oceniać w odniesieniu do zakresów prawidłowych określonych zależnie od wieku czy obecności ciąży.
  • Postępowanie u dzieci z neutropenią
    W niniejszym artykule opisano najważniejsze objawy kliniczne i wyniki badań laboratoryjnych, pozwalające na ustalenie rozpoznania, a także wskazówki dotyczące leczenia, szczególnie zastosowania czynników stymulujących wzrost kolonii granulocytarnych u dzieci z neutropenią.
  • Znamiona barwnikowe u dzieci
    Jak obserwować znamiona? Jakie jest ryzyko zezłośliwienia znamienia? W jaki sposób pediatra może wpłynąć na zmniejszenie tego ryzyka, również przez udzielenie porad dotyczących opalania się?

Wytyczne

Postępy w medycynie

Wybierz specjalność