Artykuły: Onkologia kliniczna

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

  • Niedrobnokomórkowy rak płuca z obecnością rearanżacji genu ALK – odpowiednie postępowanie w przypadku progresji podczas leczenia kryzotynibem
    Rearanżacja genu kinazy chłoniaka anaplastycznego (acute lymphoma kinase – ALK) obecna jest u około 5% chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. W opracowaniu podsumowano w skrócie najważniejsze tezy artykułu opublikowanego w czasopiśmie „Lung Cancer”, w którym autorzy omówili rolę kryzotynibu w leczeniu zaawansowanego NDRP oraz optymalne postępowanie w przypadku wystąpienia oporności na ten lek.
  • Czynniki prognostyczne dla nisko zróżnicowanych raków tarczycy
    Choć nisko zróżnicowane raki tarczycy stanowią niewielki odsetek wszystkich nowotworów tego narządu (3–5%), to cechują się złym rokowaniem, co jest związane głównie z wyższym zaawansowaniem choroby w chwili ustalenia rozpoznania. W  tekście podjęto próbę określenia czynników ryzyka nawrotu choroby i wystąpienia przerzutów odległych raka tarczycy.
  • Zastosowanie niwolumabu w leczeniu czerniaka
    Immunoterapia jest bezpiecznym rodzajem terapii dla chorych z rozsiewem czerniaka skóry i błon śluzowych. Umożliwia ona uzyskanie przeżywalności całkowitej sięgającej 30 miesięcy już w pierwszej linii leczenia. Skuteczność niwolumabu wykazano nie tylko u chorych z dobrymi czynnikami rokowniczymi, ale także u tych z przerzutami w mózgu. Jeszcze większą skutecznością niż monoterapia cechuje się leczenie dwoma lekami z tej grupy.

Wytyczne więcej

Postępy w medycynie więcej

Wybierz specjalność