Artykuły: Ortopedia i traumatologia

Przegląd badań

Artykuły przeglądowe

Wytyczne

Postępy w medycynie

  • Osteoporoza – postępy 2016/2017
    Autor przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017, dotyczące leków przeciwosteoporotycznych, czasu leczenia farmakologicznego osteoporozy, postępowania u chorych ze złamaniami osteoporotycznymi oraz oceny ryzyka złamań.
  • Osteoporoza – postępy 2013
    Autor przedstawia wybrane publikacje dotyczące diagnostyki osteoporozy, oceny ryzyka złamań, przyczyn zwiększonego ryzyka złamań, diagnostyki różnicowej oraz leczenia przeciwosteoporotycznego.
  • Osteoporoza – postępy 2012
    W roku 2012 rozpoczęto wdrażanie polskich zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych w osteoporozie, uwzględniających ocenę ryzyka złamań za pomocą polskiej wersji kalkulatora FRAX.

Wybierz specjalność