Artykuły: Pediatria

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

Wytyczne więcej

Postępy w medycynie więcej

  • Żywienie i choroby dietozależne – alergia na pokarm i choroby związane z glutenem
    W artykule omówiono nowe doniesienia kliniczne dotyczące m.in. wprowadzania pokarmów uzupełniających, karmienia metodą BLW, profilaktyki alergii, leczenia dietetycznego w eozynofilowym zapaleniu przełyku oraz patogenezy i diagnostyki celiakii.
  • Mikrobiota i jej modyfikacje
    W artykule omówiono nowe doniesienia kliniczne dotyczące m.in. stosowania probiotyków, leczenia otyłości z zastosowaniem prebiotyków, transferu mikrobioty przewodu pokarmowego i pochwy.
  • Postępy w chirurgii dziecięcej w 2016 roku
    W artykule omówiono nowe doniesienia kliniczne dotyczące leczenia ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, stosowania metod inżynierii tkankowej oraz postępowania diagnostycznego i terapeutycznego we wrodzonych wadach układu oddechowego.

Wybierz specjalność