Artykuły: Reumatologia

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

  • Twardzina układowa – doniesienia z EULAR 2017
    W czasie tegorocznego EULAR-u przedstawiono zaktualizowane zalecenia EULAR, dotyczące leczenia twardziny układowej w zależności od powikłań narządowych. Łącznie obejmują one 16 zaleceń i dotyczą leczenia głównie kilku powikłań narządowych związanych z TU.
  • Nowe zalecenia EULAR/ERA-EDTA dotyczące postępowania w zapaleniach naczyń związanych z przeciwciałami ANCA (AAV)
    Doniesienia z EULAR 2017. Należy pamiętać o aktualnych zaleceniach terapeutycznych, zwłaszcza że w Polsce od 2016 roku istnieje możliwość terapii chorych rytuksymabem w ramach programu lekowego Leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA).
  • Zapalenia naczyń – doniesienia z EULAR 2017
    Zapalenia naczyń to heterogenna grupa chorób zaliczanych do układowych chorób tkanki łącznej, w których dochodzi do zajęcia skóry, narządu ruchu, narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Z uwagi na coraz lepiej poznaną etiopatogenezę tych chorób i nowe możliwości terapeutyczne poświęcono temu zagadnieniu kilka sesji na tegorocznym zjeździe EULAR.

Wytyczne więcej

Postępy w medycynie więcej

Wybierz specjalność