Rodzaje cech statystycznych
Statystyki opisowe - miary zmienności, asymetrii i koncentracji

Rodzaje cech statystycznych
Statystyki opisowe - miary zmienności, asymetrii i koncentracji
22.02.2000
mgr Andrzej Stanisz z Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej Collegium Medicum UJ w Krakowie