Hematologia - postępy w roku 2001

Hematologia - postępy w roku 2001
09.05.2002
prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki
Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii CM UJ w Krakowie
prof. dr hab. med. Stanisław Łopaciuk
Kierownik Samodzielnej Pracowni Krzepnięcia Krwi i Hemostazy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie