Postępowanie w udarze mózgu - aktualne (2002) zalecenia European Stroke Initiative

Postępowanie w udarze mózgu - aktualne (2002) zalecenia European Stroke Initiative
05.12.2002
European Stroke Initiative recommendations for stroke management Updated version of the EUSI Recommendations 2002
W. Hacke, M. Kaste, T. Skyhoj Olsen, J.-M. Orgogozo, J. Bogousslavsky, for the European Stroke Initiative Executive Committee
http://www.eusi-stroke.com/recommendations/rc_overview.shtml (cyt. 7.05.2002)