Kontrola częstotliwości rytmu komór w porównaniu z przywróceniem i utrzymywaniem rytmu zatokowego u chorych z migotaniem przedsionków - badanie AFFIRM

Kontrola częstotliwości rytmu komór w porównaniu z przywróceniem i utrzymywaniem rytmu zatokowego u chorych z migotaniem przedsionków - badanie AFFIRM
28.07.2003
A comparison of rate control and rhythm control in patients with atrial fibrillation
The Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management (AFFIRM) investigators
The New England Journal of Medicine, 2002; 347: 1825-1833