Formalina jako konserwant

Formalina jako konserwant
13.01.2004
prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie