Formalina - źródła poza kosmetykami

Formalina - źródła poza kosmetykami
13.01.2004
prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie