Sulfonamidy (odczyny krzyżowe i odczulanie)

Sulfonamidy (odczyny krzyżowe i odczulanie)
05.08.2004
prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie