Densytometria kości w praktyce klinicznej
Zalecenia International Society for Clinical Densitometry

Densytometria kości w praktyce klinicznej
Zalecenia International Society for Clinical Densitometry
13.06.2005
na podstawie: Official positions of the International Society for Clinical Densitometry
www.iscd.org (cyt. 22.03.05)
Special report on the official positions of the International Society for Clinical Densitometry
E.M. Lewiecki, D.L. Kendler, G.M. Kiebzak, P. Schmeer, R.L. Prince, G. El-Hajj Fuleihan, D. Hans
Osteoporosis International, 2004; 15: 779-784