Postępy w zapobieganiu zakażeniom chirurgicznym i ich leczeniu w 2004 roku

Postępy w zapobieganiu zakażeniom chirurgicznym i ich leczeniu w 2004 roku
12.09.2005
prof. dr hab. med. Michał Drews
Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej AM w Poznaniu
dr hab. med. Ryszard Marciniak
z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej AM w Poznaniu