Kardiologia
46-letni mężczyzna z napadowym nadciśnieniem tętniczym

Kardiologia
46-letni mężczyzna z napadowym nadciśnieniem tętniczym
26.01.2006
dr med. Mariola Pęczkowska
dr med. Hanna Janaszek-Sitkowska
dr hab. med. Marek Kabat
prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie
dr hab. med. Maciej Otto
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej AM w Warszawie