Angiologia
71-letni mężczyzna z dużym obrzękiem kończyn dolnych

Angiologia
71-letni mężczyzna z dużym obrzękiem kończyn dolnych
19.06.2006
dr med. Marzena Frołow
dr hab. med. Rafał Niżankowski
Zakład Angiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ w Krakowie