Nietolerancja laktozy u niemowląt, dzieci i młodzieży
Aktualne (2006) stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrii

Nietolerancja laktozy u niemowląt, dzieci i młodzieży
Aktualne (2006) stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrii
26.02.2007
opracowanie na podstawie: Lactose intolerance in infants, children, and adolescents Melvin B. Heyman w imieniu Komitetu ds. Żywienia American Academy of Pediatrics
Pediatrics, 2006; 118: 1279–1286