Karmienie niemowląt wyłącznie piersią zmniejszyło ryzyko hospitalizacji z powodu biegunki lub zapalenia dolnych dróg oddechowych

Karmienie niemowląt wyłącznie piersią zmniejszyło ryzyko hospitalizacji z powodu biegunki lub zapalenia dolnych dróg oddechowych

Wpływ karmienia piersią na częstość hospitalizacji niemowląt z powodu biegunki lub infekcyjnych zapaleń dolnych dróg oddechowych

27.07.2007
opracowanie na podstawie: Breastfeeding and hospitalization for diarrheal and respiratory infection in the United Kingdom Millennium Cohort Study
M.A. Quigley, Y.J. Kelly, A. Sacker
Pediatrics, 2007; 119: e837–e842