Zespół żyły głównej górnej. Propozycja nowej klasyfikacji i algorytmu postępowania

Zespół żyły głównej górnej. Propozycja nowej klasyfikacji i algorytmu postępowania
29.07.2009
Superior vena cava syndrome – a proposed classification system and algorithm for management
J.B. Yu, L.D. Wilson, F.C. Detterbeck
Journal of Thoracic Oncology, 2008; 3: 811–814