Wpływ leczenia toksoplazmozy w czasie ciąży na ryzyko zarażenia płodu oraz występowanie skutków wrodzonej toksoplazmozy u dzieci w wieku 12 miesięcy - wieloośrodkowe badanie kliniczne

Wpływ leczenia toksoplazmozy w czasie ciąży na ryzyko zarażenia płodu oraz występowanie skutków wrodzonej toksoplazmozy u dzieci w wieku 12 miesięcy - wieloośrodkowe badanie kliniczne
19.04.2000
W. Foulon, I. Villena, B. Stray-Pedersen, A. Decoster, M. Lappalainen, J.M. Pinon, P.A. Jenum, K. Hedman, A. Naessens
American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1999; 180: 410-415