Prewencja chorób sercowo-naczyniowych – postępy 2009

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych – postępy 2009
24.06.2010

prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak1, prof. dr hab. med. Barbara Cybulska1,2
____________________________________________
1 Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
2 Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Skróty: AHA – American Heart Association, BMI – wskaźnik masy ciała, ChNS – choroba niedokrwienna serca, ChSN – choroba sercowo-naczyniowa, CIMT – grubość błony wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej, CRP – białko C-reaktywne, EPA – kwas eikozapentaenowy, HDL-C – cholesterol frakcji HDL, LA – kwas linolowy, LDL-C – cholesterol frakcji LDL, MUFA – jednonienasycone kwasy tłuszczowe, PUFA – wielonienasycone kwasy tłuszczowe, SFA – nasycone kwasy tłuszczowe, TFA – kwasy tłuszczowe trans

Od lat wiadomo, że choroby sercowo-naczyniowe (ChSN) są przyczyną największej liczby zgonów w krajach rozwiniętych. Znane są także liczne czynniki ryzyka tych chorób. Zebrano ponadto dowody, że zmniejszenie intensywności czynników ryzyka owocuje zmniejszeniem umieralności na choroby układu krążenia. Przyjmuje się pogląd, że na obecnym etapie rozwoju kardiologii nakazem chwili jest wdrażanie profilaktyki poprzez zwalczanie czynników ryzyka.