Czy stosować suplementację żelaza u chorych z jego niedoborem i przewlekłą niewydolnością serca?

Czy stosować suplementację żelaza u chorych z jego niedoborem i przewlekłą niewydolnością serca?

Dożylna suplementacja żelaza u chorych z niewydolnością serca i niedoborem żelaza – badanie FAIR-HF

28.06.2010
Omówienie artykułu: Ferric carboxymaltose in patients with heart failure and iron deficiency
S.D. Anker, J.C. Colet, G. Filippatos i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2009; 361: 2436–2448

Opracowali: lek. Dorota Włoch-Kopeć, dr med. Małgorzata Bała, dr med. Jan Brożek, prof. Roman Jaeschke MD MSc
Konsultował prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski, Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Skróty: CI – przedział ufności, Hb – hemoglobina, HR – hazard względny, LVEF – frakcja wyrzutowa lewej komory, NYHA – New York Heart Association, PNS – przewlekła niewydolność serca, RR – ryzyko względne, TfS – wysycenie transferyny

Wprowadzenie

Niedobór żelaza może upośledzać tlenową przemianę materii i nasilać ograniczoną wydolność wysiłkową chorych z przewlekłą niewydolnością serca (PNS). Chorzy z niewydolnością serca mogą być dodatkowo narażeni na niedobór żelaza wskutek upośledzenia wchłaniania i zaburzenia obrotu żelaza w układzie siateczkowo-śródbłonkowym. Wyniki 4 dotychczas przeprowadzonych małych badań sugerowały korzyści z dożylnej suplementacji żelaza u chorych z PNS.