Elektrokardiografia. Elektrokardiogram 64-letniej kobiety po zawale serca

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram 64-letniej kobiety po zawale serca
01.07.2010
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa

Rycina przedstawia 3 fragmenty badania holterowskiego EKG, zarejestrowane "w samo południe" (a ściślej o 12:31) u 64-letniej kobiety po zawale serca.