Kardiologia. 65-letni mężczyzna z dusznością wysiłkową

Kardiologia. 65-letni mężczyzna z dusznością wysiłkową
19.07.2010
dr med. Andrzej Gackowski, Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Konsultowali: prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski,
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu,
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa

Skróty: ACEI – inhibitor(y) konwertazy angiotensyny, ARB – bloker(y) receptora angiotensynowego, BMI – wskaźnik masy ciała, BNP – peptyd natriuretyczny typu B, EKG – elektrokardiogram, FEV1 – natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa, LAD – gałąź międzykomorowa przednia tętnicy wieńcowej lewej, LVEF – frakcja wyrzutowa lewej komory, POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc, RTG – radiogram, STEMI – zawał serca z uniesieniem odcinków ST

Opis przypadku

65-letni aktywny fizycznie mężczyzna zgłosił się do lekarza rodzinnego z powodu duszności wysiłkowej, stopniowo nasilającej się od około roku. Początkowo duszność występowała podczas dużego wysiłku fizycznego (wyjście na III piętro). Przed 2 miesiącami chory obudził się o świcie z powodu uczucia braku powietrza. Duszność spoczynkowa ustąpiła w ciągu 30 minut, ale od tej pory pacjent odczuwa brak tchu po wejściu spokojnym krokiem na I piętro. W czasie większego wysiłku występuje także suchy kaszel. Dolegliwości ustępują po 1–2-minutowym odpoczynku, nie pojawiają się w spoczynku. Od 2 lat po wstaniu z łóżka chory odkrztusza niewielką ilość biało-szarej plwociny. Od kilku miesięcy często oddaje mocz, również w nocy. Odczuwa też suchość w jamie ustnej, co powoduje konieczność przyjmowania zwiększonej ilości płynów. Nie miał dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, obrzęków, nie gorączkował. Od 40 lat pali papierosy (ok. 20/d), od 12 lat choruje na nadciśnienie tętnicze leczone hydrochlorotiazydem (50 mg 1 × dz.) i atenololem (50 mg 1 × dz.). Nie stosuje zalecanej diety redukcyjnej, ubogotłuszczowej i ubogosodowej. W badaniu przedmiotowym stwierdzono: wzrost 175 cm, masa ciała 95 kg, BMI 31 kg/m2, obwód talii 100 cm, ciśnienie tętnicze 120/80 mm Hg, częstotliwość rytmu serca 73/min.