Postępy w dziedzinie badań nad zaburzeniami ze spektrum autyzmu w 2009 roku

Postępy w dziedzinie badań nad zaburzeniami ze spektrum autyzmu w 2009 roku
09.12.2010
prof. dr hab. med. Irena Namysłowska
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


Skróty: ASD – zaburzenia ze spektrum autyzmu

W 2009 roku opublikowano ciekawe prace dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorders – ASD), do których należy autyzm, zespół Aspergera i nieswoiste całościowe zaburzenia rozwojowe. Artykuły te dotyczą pięciu głównych zagadnień związanych z autyzmem, takich jak czynniki etiologiczne (zwłaszcza genetyczne), epidemiologia, neurofizjologia autyzmu, rozpoznawanie oraz leczenie. Zainteresowanych tematem ASD zachęcam do przeczytania polskiej monografii "Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia" pod redakcją Tadeusza Pietrasa, Andrzeja Witusika i Piotra Gałeckiego, która stanowi całościowy przegląd zagadnień dotyczących zarówno epidemiologii, etiologii, jak i diagnozy oraz postępowania terapeutycznego w autyzmie.[1]