Psychoterapia psychoanalityczna prowadzona u młodych dorosłych skutecznie zmniejsza nasilenie zgłaszanych problemów

Psychoterapia psychoanalityczna prowadzona u młodych dorosłych skutecznie zmniejsza nasilenie zgłaszanych problemów

Skuteczność długoterminowej psychoterapii psychoanalitycznej u młodych dorosłych

05.11.2012
Omówienie artykułu: Long-term outcome and post-treatment effects of psychoanalytic psychotherapy with young adults
A. Lindgren, A. Werbart, B. Philips
Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 2010; 83: 27–43

Opracowała lek. Magdalena Miernik-Jaeschke
Konsultował lek. Bartosz M. Puk, Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

Skróty: DRS – Differentiation-Relatedness of Self and Object Representation Scale, ES (effect size) – wielkość efektu, GSI – Global Severity Index, IIP – Inventory of Interpersonal Problems, SCL-90 – Symptom Checklist-90, SD (standard deviation) – odchylenie standardowe

Wprowadzenie

Psychoterapia jest metodą leczenia, której efekty z założenia mają być trwałe. Uważa się, że ta prowadzona w paradygmacie psychoanalitycznym przynosi korzystne zmiany nawet po jej zakończeniu. Badania dotyczące skuteczności tego modelu psychoterapii przynosiły dotychczas niejednorodne wyniki, a dodatkowo tylko dwa z nich dotyczyły populacji młodych dorosłych. Wczesna dorosłość jest szczególnym okresem w życiu i rozwoju człowieka – na tym etapie dochodzi do ostatecznego ukształtowania zdolności intelektualnych i kompetencji emocjonalnych koniecznych do samodzielnego funkcjonowania społecznego. Stawanie wobec dylematów egzystencjalnych oraz konieczności podjęcia tzw. zadań rozwojowych generuje większy poziom niepokoju i cierpienia. U młodych dorosłych w porównaniu z pozostałymi grupami dorosłej populacji odnotowuje się częstsze występowanie zaburzeń psychicznych.