Oznaczanie przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej jest wiarygodnym badaniem przesiewowym w diagnostyce celiakii

Oznaczanie przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej jest wiarygodnym badaniem przesiewowym w diagnostyce celiakii
26.02.2001
Tissue transglutaminase enzyme-linked immunosorbent assay as a screening test for celiac disease in pediatric patients.
Chan A. i wsp.
Pediatrics, 2001; 107: e8