Cykle tematyczne

Medycyna podróży

Ciekawe przypadki

Ekspert

Ultrasonografia

 • 59-letnia kobieta z bólem brzucha
  Pacjentka zgłosiła się na konsultacyjne badanie USG z powodu ostrego bólu brzucha, który wystąpił 2 dni wcześniej. Następnego dnia, po wykonaniu badań diagnostycznych i konsultacjach specjalistów, wykluczono ostry brzuch. Dwa lata temu chora przebyła laparotomię połączoną z usunięciem macicy z przydatkami z powodu gruczolakoraka endometrium. Pięć miesiący po operacji wystąpił u niej podobny napad bólu brzucha. W obecnej sonografii znaleziono nową zmianę w okolicy łonowej pod powłokami, odpowiadającą odcinkowemu obrzękowi ściany jelita cienkiego (do 6 mm). Co może stanowić przyczynę napadów bólu brzucha?
 • 25-letnia kobieta bez dolegliwości
  Pacjentka nieskarżąca się na żadne dolegliwości zgłosiła się na profilaktyczne badanie USG jamy brzusznej. Matka pacjentki przebyła mastektomię z powodu raka piersi, ojciec jest zdrowy. Wszystkie standardowo oceniane w USG narządy jamy brzusznej nie wykazywały zmian chorobowych. Dodatkowo zbadano jelito grube. Na przedniej ścianie okrężnicy wstępującej uwidoczniono zmianę wielkości 9 mm. Ponadto wykorzystując doplera kolorowego, oceniono stopień jej unaczynienia. Jakie badanie należy wykonać w związku z wykrytą zmianą?

Kurs EKG dla pediatrów

Leczenie żywieniowe

Techniki chirurgiczne

 • Laparoskopowe wycięcie wyrostka robaczkowego cz. 1
  Zapraszamy do obejrzenia 1. części filmu poświęconego zaopatrzeniu przedziurawionego wrzodu, przygotowanego przez prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Budzyńskiego. Sekwencje filmowe wzbogacono precyzyjnym komentarzem oraz implementowanymi poglądowymi rycinami odpowiadającymi wybranemu momentowi procedury.
 • Laparoskopowe zaopatrzenie przedziurawionego wrzodu cz. IX
  Zapraszamy do obejrzenia IX (ost.) części filmu poświęconego zaopatrzeniu przedziurawionego wrzodu, przygotowanego przez prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Budzyńskiego.

Medycyna ratunkowa

Chirurgia metaboliczna i bariatryczna

Nowa klasyfikacja TNM (2010 r.)

 • Rak piersi. Klasyfikacja TNM
  Przedstawiamy bieżącą klasyfikację zaawansowania raka piersi, zgodną z upublicznionym w styczniu 2010 roku 7. wydaniem klasyfikacji TNM, przygotowanym przez American Joint Committee on Cancer (AJCC).
 • Rak gruczołu krokowego. Klasyfikacja TNM
  Artykuł ten jest kontynuacją prezentacji aktualnej klasyfikacji najczęstszych nowotworów złośliwych zgodnej z upublicznionym w styczniu 2010 roku 7. wydaniem klasyfikacji TNM, przygotowanym przez American Joint Committee on Cancer (AJCC).

Badania laboratoryjne

Interakcje leków

Kompendium chorób neurogenetycznych

 • Mukopolisacharydoza typu 1
  Choroba spowodowana jest defektem enzymu lizosomalnego uczestniczącego w procesie rozkładu siarczanu dermatanu i siarczanu heparanu, glukozaminoglikanów (nazywanych dawniej mukopolisacharydami) wchodzących w skład proteoglikanów macierzy zewnątrzkomórkowej.
 • Choroba Fabry'ego
  Leczenie obejmuje postępowanie objawowe, profilaktyczne i przyczynowe za pomocą enzymatycznej terapii zastępczej, która jednak nie jest obecnie refundowana w Polsce.

Miscellanea

 • Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za rok 2017
  Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w roku 2017 otrzymali profesorowie Jeffrey Connor Hall, Michael Morris Rosbash i Michael Warren Young za odkrycie molekularnego mechanizmu okołodobowego zegara biologicznego i wyizolowanie zaangażowanych w ten mechanizm genów.
 • Profesor Włodzimierz Januszewicz – wybitny lekarz i naukowiec
  W dniu 30 listopada 2017 roku obchodzi 90. urodziny wybitny lekarz i naukowiec, Pan Profesor dr hab. n. med. dr h.c. mult. Włodzimierz Januszewicz. Jest to wyjątkowa okazja, aby przypomnieć osiągnięcia i wkład Jubilata w rozwój współczesnej interny, kardiologii, a zwłaszcza hipertensjologii i podziękować Mu za to, że stworzył tak mocne i trwałe podstawy dla rozwoju kolejnych pokoleń lekarzy i pracowników nauki.

Pediatria ilustrowana

ABC zabiegów diagnostycznych i leczniczych

Wybierz specjalność