Cykle tematyczne

Medycyna podróży

Ciekawe przypadki

 • 26-letni mężczyzna z nieżytem nosa i świądem oczu
  Objawy występują u niego od 5. roku życia, od 2–3 lat bardzo się nasiliły, a dodatkowo w ostatnich dniach nastąpiło znaczne pogorszenie samopoczucia i jakości snu (chory budzi się niewyspany) oraz wystąpiły trudności z podejmowaniem i kontynuacją stałej aktywności fizycznej (jazda na rowerze).
 • 9-letni chłopiec z nadciśnieniem tętniczym
  W niniejszym artykule opisano historię chłopca z obciążonym wywiadem chorobowym (wcześniactwo, otyłość, astma, wtórne moczenie nocne), którego przyjęto do szpitala z powodu przełomu nadciśnieniowego. Ciśnienie tętnicze zmierzone przy przyjęciu wynosiło 166/122 mm Hg.

Ultrasonografia

 • 59-letnia kobieta z bólem brzucha
  Pacjentka zgłosiła się na konsultacyjne badanie USG z powodu ostrego bólu brzucha, który wystąpił 2 dni wcześniej. Następnego dnia, po wykonaniu badań diagnostycznych i konsultacjach specjalistów, wykluczono ostry brzuch. Dwa lata temu chora przebyła laparotomię połączoną z usunięciem macicy z przydatkami z powodu gruczolakoraka endometrium. Pięć miesiący po operacji wystąpił u niej podobny napad bólu brzucha. W obecnej sonografii znaleziono nową zmianę w okolicy łonowej pod powłokami, odpowiadającą odcinkowemu obrzękowi ściany jelita cienkiego (do 6 mm). Co może stanowić przyczynę napadów bólu brzucha?
 • 25-letnia kobieta bez dolegliwości
  Pacjentka nieskarżąca się na żadne dolegliwości zgłosiła się na profilaktyczne badanie USG jamy brzusznej. Matka pacjentki przebyła mastektomię z powodu raka piersi, ojciec jest zdrowy. Wszystkie standardowo oceniane w USG narządy jamy brzusznej nie wykazywały zmian chorobowych. Dodatkowo zbadano jelito grube. Na przedniej ścianie okrężnicy wstępującej uwidoczniono zmianę wielkości 9 mm. Ponadto wykorzystując doplera kolorowego, oceniono stopień jej unaczynienia. Jakie badanie należy wykonać w związku z wykrytą zmianą?

EKG

 • EKG u dzieci z jadłowstrętem psychicznym
  W odpowiedzi na sugestie Czytelników, kolejny odcinek cyklu poświęcony jest interpretacji zmian w zapisie EKG oraz ich znaczenia u dzieci z jadłowstrętem psychicznym. Choroba ta przebiega z wyniszczającym niedożywieniem organizmu i nierzadko kończy się śmiercią chorego. Istotną grupę objawów zarówno w rozpoznawaniu, jak i leczeniu stanowią objawy kardiologiczne.
 • 8-letnia dziewczynka hospitalizowana z powodu wielokrotnych omdleń w ciągu dnia
  W tym odcinku kursu EKG opisano ciekawy przypadek groźnych dla życia omdleń u kilkuletniej dziewczynki. Kluczem do trafnego ustalenia rozpoznania było dokładne badanie kliniczne dziecka, a EKG pozwoliło opisać jego szczegóły.

Kurs EKG dla pediatrów

 • Elektrokardiogram noworodka cz. 1
  W artykule omówiono technikę badania elektrokardiograficznego u noworodków i prawidłowe wartości zapisu dla tej grupy wiekowej.
 • Swoiste zmiany w niektórych wadach serca cz. 2
  W drugim artykule dotyczącym tej tematyki omówiono charakterystyczne cechy EKG u dzieci z ubytkiem przegrody przedsionkowo-komorowej, izolowanym skorygowanym przełożeniem wielkich naczyń i ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej.

Leczenie żywieniowe

Techniki chirurgiczne

Medycyna ratunkowa

Chirurgia metaboliczna i bariatryczna

Nowa klasyfikacja TNM (2010 r.)

 • Rak piersi. Klasyfikacja TNM
  Przedstawiamy bieżącą klasyfikację zaawansowania raka piersi, zgodną z upublicznionym w styczniu 2010 roku 7. wydaniem klasyfikacji TNM, przygotowanym przez American Joint Committee on Cancer (AJCC).
 • Rak gruczołu krokowego. Klasyfikacja TNM
  Artykuł ten jest kontynuacją prezentacji aktualnej klasyfikacji najczęstszych nowotworów złośliwych zgodnej z upublicznionym w styczniu 2010 roku 7. wydaniem klasyfikacji TNM, przygotowanym przez American Joint Committee on Cancer (AJCC).

Badania laboratoryjne

Interakcje leków

Kompendium chorób neurogenetycznych

 • Mukopolisacharydoza typu 1
  Choroba spowodowana jest defektem enzymu lizosomalnego uczestniczącego w procesie rozkładu siarczanu dermatanu i siarczanu heparanu, glukozaminoglikanów (nazywanych dawniej mukopolisacharydami) wchodzących w skład proteoglikanów macierzy zewnątrzkomórkowej.
 • Choroba Fabry'ego
  Leczenie obejmuje postępowanie objawowe, profilaktyczne i przyczynowe za pomocą enzymatycznej terapii zastępczej, która jednak nie jest obecnie refundowana w Polsce.

Miscellanea

Pediatria ilustrowana

ABC zabiegów diagnostycznych i leczniczych

Wybierz specjalność