Nauki pokrewne

Komunikacja z pacjentem

  • „Wiesz, on tak gada, bo musi”, czyli o roli przekonań w komunikacji
    Dlaczego dzieje się tak, że w relacjach międzyludzkich natychmiast uruchamiają się stereotypy, przekodopowiadane są gotowe scenariusze i konstruowane historie? Innymi słowy, dlaczego w relacjach uruchamiamy drugi poziom komunikacji?
  • Jak lekarz ma mówić, aby pacjent go posłuchał?
    Rozmowa stanowi nieodłączny element pracy lekarza. Zależnie od specjalności rozmowie poświęcamy jedynie mniejszą część lub zdecydowanie większą część naszego dnia. Niezależnie jednak od tego, ile czasu mamy lub ile chcielibyśmy go mieć, najważniejszy jest efekt naszego oddziaływania komunikacyjnego.

Okiem pacjenta

Biogramy

Evidence based medicine (EBM)