MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          21.01.2018, [ zaloguj ]
Poczet Lekarzy  

Serwis dla pacjentów i lekarzy

Etyka lekarska  

 


Giełdy  

 
 Strona główna  »  Bazy  »  Teleadresy  »  Instytucje rządowe


Instytucje rządowe

Bazy teleadresowe firm, instytucji i organizacji działających w ochronie zdrowia.

Teleadresy
 więcej » 


Przeszukiwanie bazy danych:
Znaleziono: 51
 1. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
woj. mazowieckie
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. (0-22) 551-77-00 (centrala), 551-77-60; 551-78-11 fax (0-22) 827-64-53
http://www.brpo.gov.pl/

 2. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego CMKP
woj. mazowieckie
ul. Marymoncka 99
01-813 Warszawa
tel. (022) 834-04-71, fax (022) 834-04-70
http://www.cmkp.edu.pl

 3. Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia
woj. mazowieckie
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
tel. (0-22) 831-21-24, 831-42-81, fax (0-22) 831-47-12
coieoz@coieoz.com.pl
http://www.coieoz.com.pl/

 4. Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki
woj. mazowieckie
ul. Chocimska 22
00-791 Warszawa
tel. cent. (0-22) 849-74-04, 849-78-51 do 53, fax 849-78-02
gbl@gbl.waw.pl
http://www.gbl.waw.pl

 5. Główny Inspektorat Farmaceutyczny
woj. mazowieckie
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
tel. (0-22) 831- 42- 81, fax 831-02-44
gif@gif.gov.pl
http://www.gif.gov.pl/

 6. Główny Inspektorat Sanitarny
Andrzej Trybusz - Główny Inspektor Sanitarny
woj. mazowieckie
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
tel. (022) 635-45-81 (centrala), 635-15-59
inspektorat@gis.mz.gov.pl
http://www.gis.gov.pl/

 7. Komisja Farmakopei Polskiej
woj. mazowieckie
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
tel. (0-22) 841-29-89

 8. Komisja Rejestracji Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych
woj. mazowieckie
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
tel. (0-22) 842-29-27 w. 108, 109

 9. Komitet Badań Naukowych
woj. mazowieckie
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
tel. (0-22) 529-27-18, fax (0- 22) 628-09-22
http://www.kbn.gov.pl/index_p.html

 10. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
woj. mazowieckie
ul. Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa
tel. (0-22) 641-15-01, fax (0-22) 641-15-65
kbpn@kbpn.gov.pl
http://www.narkomania.gov.pl

 11. Krajowe Centrum ds. AIDS
woj. mazowieckie
Całodobowy tel. zaufania: (022) 692-82-26
Zielona linia: (022) 621-33-67
ul. Samsonowska 1
02-829 Warszawa
tel. (0-22) 331-77-77, fax 331-77-76
aids@aids.gov.pl
http://www.aids.gov.pl

 12. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. (0-22) 634-96-00, 831-34-41
kancelaria@mz.gov.pl
http://www.mzios.gov.pl

 13. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. (0-22) 831-21-58

 14. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Biuro Akredytacji
woj. mazowieckie
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
tel. (022) 635-66-48, 831-42-81 (centrala), fax 635-58-47

 15. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Biuro Informacji i Promocji Reform w Ochronie Zdrowia
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-246 Warszawa
tel. (0-22) 831-30-71, fax 826-27-91

 16. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Biuro Kadr
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. (0-22) 831-96-46, fax 634-93-75

 17. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Biuro Organizacji i Zarządzania
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-246 Warszawa
tel./fax (0-22) 826-18-73

 18. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Biuro Prasy i Promocji
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 18
00-952 Warszawa
tel./fax (022) 831-30-71, fax 826-27-91

 19. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Biuro Praw Pacenta
woj. mazowieckie
ul. Długa 38/40
00-952 Warszawa
tel. (022) 635-75-78

 20. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Biuro Rady Naukowej
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 18
00-952 Warszawa
tel. (022) 63-49-362, fax 634-93-45

 21. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. (0-22) 635-94-20, fax 635-92-81

 22. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Dialogu Społecznego
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 18
00-952 Warszawa
tel. (022) 635-74-19, 634-95-47, fax 635-74-19

 23. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament do Spraw Informatyki
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-246 Warszawa
tel. (0-22) 634-93-73

 24. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament do Spraw Uzdrowisk
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-246 Warszawa
tel. (0-22) 831-48-23, fax 831-02-44

 25. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. (0-22) 826-07-16, 826-09-47, fax 826-21-03

 26. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Nadzoru i Kontroli
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 18
00-952 Warszawa
tel. (022) 63-49-425, 826-21-44, fax 826-21-44

 27. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel./fax (0-22) 831-15-53, 831-21-91

 28. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 18
00-952 Warszawa
tel. (022) 828-18-76

 29. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Pielęgniarstwa
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. (0-22) 831-21-31

 30. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Polityki Lekowej
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. (0-22) 826-27-21, fax 831-43-54

 31. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Polityki Zdrowotnej
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. (0-22) 828-18-75, 826-08-94, fax 635-86-36

 32. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Prawny
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. (0-22) 831-21-32, tel./fax 831-21-92

 33. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Przekształceń Systemowych
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. (0-22) 828-18-76

 34. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Spraw Obronnych
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. (0-22) 831-21-38, 634-94-24

 35. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Techniki Medycznej i Inwestycji
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-246 Warszawa
tel. (0-22) 826-21-44

 36. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
woj. mazowieckie
ul. Chopina 1
00-952 Warszawa
tel. (0-22) 831-58-13, 520-08-13, 831-15-43

 37. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Zdrowia Publicznego
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. (0-22) 834-95-00, 634-94-85, tel./fax 831-55-94

 38. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Dyrektor Generalny
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 18
00-952 Warszawa
tel. (022) 831-21-44, fax 634-94-71

 39. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Gabinet Polityczny Ministra
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. (0-22) 831-30-71, 635-92-45

 40. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Lekarz dyżurny kraju
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-246 Warszawa
tel. (0-22) 635-89-92

 41. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Sekretariat Resortowej Komisji Orzekającej ds. Dyscypliny Budżetowej
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-246 Warszawa
tel. (0-22) 634-95-00

 42. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Sekretarz Stanu Bolesław Piecha
woj. mazowieckie
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. (0-22) 831-12-13, fax (0-22) 635-24-87

 43. Najwyższa Izba Kontroli
woj. mazowieckie
ul. Filtrowa 57
00-950 Warszawa
tel. (0-22) 825-44-81, 825-32-71
nik@nik.gov.pl
http://www.nik.gov.pl

 44. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
woj. mazowieckie
ul. Szańcowa 25
01-458 Warszawa
tel. (0-22) 532-03-20, fax (0-22) 836-81-66
parpa@warman.com.pl
http://www.parpa.pl/

 45. Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy
woj. mazowieckie
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
tel. (0-22) 661-81-11, fax 625-47-70
kancelaria@pip.gov.pl
http://www.pip.gov.pl/

 46. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
woj. mazowieckie
ul. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
tel. (0-22) 620-03-51
pfron.rzecznik@pfron.org.pl
http://www.pfron.org.pl/

 47. Państwowy Zakład Higieny
woj. mazowieckie
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
tel. (0-22) 849-40-51, fax (0-22) 849-74-84
http://www.medstat.waw.pl/

 48. Polska Akademia Nauk
woj. mazowieckie
Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa
tel. (0-22) 620-49-70, fax 620-49-10
http://www.pan.pl/

 49. Trybunał Konstytucyjny
woj. mazowieckie
al. J. Ch. Szucha 12A
00-918 Warszawa
tel. (0-22) 621-57-66, fax 622-18-30
gabinet@prawnik.trybunal.gov.pl
http://www.trybunal.gov.pl

 50. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
woj. mazowieckie
Prezes: mgr farm. Grzegorz Cessak
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
tel. (022) 851-43-81, 841-29-40, fax 851-52-43, 841-06-52
http://www.urpl.gov.pl

 51. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
woj. mazowieckie
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. (0-22) 623-30-00, fax 840-26-10
http://www.zus.pl/


Uwaga! Kopiowanie informacji zawartych w serwisie Bazy MP możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa Medycyna Praktyczna. Sposób linkowania serwisu należy uzgodnić w dziale internetowym Wydawnictwa.

Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Cookies   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna