Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Bazy teleadresowe

Bazy teleadresowe firm, instytucji i organizacji działających w ochronie zdrowia.

Teleadresy
 więcej » 


Przeszukiwanie bazy danych:
Spis wszystkich kategorii:
Akademie medyczne
Biblioteki medyczne
Centra krwiodawstwa
Duszpasterstwa
Firmy farmaceutyczne
Hospicja
Instytucje rządowe
Instytuty naukowe
Izby aptekarskie
Izby lekarskie
Klub Młodego Lekarza
Konsultanci krajowi
Konsultanci wojewódzcy
Nadzór farmaceutyczny
Narodowy Fundusz Zdrowia
Oddziały i Poradnie Onkologiczne
Organizacje pozarządowe
Organizacje studenckie
Ośrodki toksykologiczne
Ośrodki transplantologiczne
Samorządy studenckie
Sanatoria
Stacje dializ
Stowarzyszenia Onkologiczne
Studenckie towarzystwa naukowe
Szkoły ratownictwa medycznego
Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego
Towarzystwa naukowe
Uzdrowiska
Woj. Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne
Wojewódzkie Centra Onkologiczne
Wojewódzkie Ośrodki Metodyczno-Organizacyjne
Wydawnictwa medyczne
Związki zawodowe

Uwaga! Kopiowanie informacji zawartych w serwisie Bazy MP możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa Medycyna Praktyczna. Sposób linkowania serwisu należy uzgodnić w dziale internetowym Wydawnictwa.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna