Leczenie przeciwbólowe u chorych otrzymujących acenokumarol lub warfarynę

Leczenie przeciwbólowe u chorych otrzymujących acenokumarol lub warfarynęOcena:
31.01.2013

Pytanie nadesłane do redakcji

Pacjent 52 lata, po wszczepieniu zastawki mitralnej przed 30 laty, przyjmujący na stałe acenokumarol, aktualnie INR 2,5; krążeniowo wydolny, zgłosił się z bólami kręgosłupa w przebiegu choroby zwyrodnieniowo-dyskopatycznej. Jakie leczenie przeciwbólowe można włączyć?

Odpowiedziała

dr med. Magdalena Kocot-Kępska
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Według nowych doniesień paracetamol wpływa m.in. na układ hemostatyczny poprzez hamowanie cyklooksygenazy COX-1 obecnej w płytkach krwi. Działanie takie nie jest jedynie obserwowane po jednorazowym podaniu doustnym paracetamolu w dawce 1–1,95 g. Autorzy prac klinicznych sugerują, że antyagregacyjny mechanizm działania paracetamolu może mieć znaczenie kliniczne u pacjentów stosujących leki upośledzające krzepliwość krwi bądź też u pacjentów z samoistnymi zaburzeniami krzepnięcia.
Większość publikacji dotyczących interakcji paracetamolu z doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi dotyczy warfaryny, jednak takie same interakcje zachodzą w przypadku acenokumarolu i dlatego eksperci farmakologii klinicznej zalecają ostrożność przy stosowaniu wszystkich doustnych leków przeciwkrzepliwych. Możliwość niekontrolowanego wzrostu INR oczywiście zależy od dawki i czasu podawania paracetamolu, pojawia się zwykle po około tygodniu stosowania dużych dawek.
W przypadku opisanego pacjenta z bólem w przebiegu choroby zwyrodnieniowej nie spodziewamy się, by jednorazowa dawka paracetamolu wyleczyła dolegliwości bólowe. Leczenie farmakologiczne będzie raczej długotrwałe, stąd propozycja zastosowania leków opioidowych bezpieczniejszych przy dłuższym stosowaniu, uwzględniając choroby współistniejące i stosowaną farmakoterapię.
Paracetamol dotychczas był uważany za lek bezpieczny (pod kątem hamowania obwodowych cyklooksygenaz COX-1 i COX-2), jednak w świetle najnowszych doniesień o możliwości niekorzystnych interakcji z NLPZ i zwiększania ryzyka powikłań krwotocznych, a także doniesień o działaniach niepożądanych w postaci krwawienia z górnego odcinka przewodu pokrmowego przy przyjmowaniu paracetamolu (Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków UJ CM Kraków), należy z większą ostrożnością podchodzić do stosowania paracetamolu u pacjentów z bólem przewlekłym.

PIŚMIENNICTWO

1. Wordliczek J., Woroń J., Dobrogowski J.: Nieopioidowe leki przeciwbólowe. [W:] Dobrogowski J., Wordliczek J. (red.): Leczenie bólu. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2011
2. Brune K., Hinz B.: Paracetamol, ibuprofen, or a combination of both drugs against knee pain: an excellent new randomised clinical trial answers old questions and suggests new therapeutic recommendations. Ann. Rheum. Dis. September 2011 Vol 70 No 9 
3. Hinz B., Brune K.: Paracetamol and cyclooxygenase inhibition: is there a cause for concern? Ann. Rheum. Dis. 2012; 71: 20–25. doi:10.1136/ard.2011.200087
4. Munsterhjelm E., Niemi T.T., Ylikorkala O. i wsp.: Characterization of inhibition of platelet function by paracetamol and its interaction with diclofenac in vitro. Acta Anaesthesiol. Scand. 2005; 49: 840–846

Udostępnij:

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Sponsorem serwisu jest

Patronat

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies