Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

Nowe metody leczenia bólu

Nowe metody leczenia bóluOcena:
31.03.2017
Headache management: pharmacological approaches;
Alex J. Sinclair, Aaron Sturrock, Brendan Davies, Manjit Matharu

Potencjalne metody leczenia bólu głowy w przyszłości obejmują kilka różnych dziedzin, w tym: dokładniejszą ocenę powszechnie stosowanych leków przeciwpadaczkowych jako możliwych środków przeciwmigrenowych, badanie nowych dróg podawania tryptanów oraz stosowanie zupełnie nowych klas leków.

Leczenie wpływające na peptyd pochodzący z genu kalcytoniny (CGRP)

Nowa obiecująca strategia leczenia skupia się na hamowaniu peptydu pochodzącego z genu kalcytoniny (calcitonin generelated peptide – CGRP). CGRP ma silne działanie rozszerzające naczynia i może wyzwalać epizody migreny, a jego stężenie w czasie napadów migreny i klasterowego bólu głowy jest zwiększone. Wstępne wyniki początkowych badań dotyczących antagonistów CGRP były korzystne, ale badania te wstrzymano z powodu niekorzystnego wpływu tych leków na wątrobę.38 W leczeniu doraźnym zaletą przeciwciał przeciwko CGRP w porównaniu z tryptanami jest brak działania zwężającego naczynia, dzięki czemu takie przeciwciała można byłoby zastosować w większej populacji pacjentów.

Nowe postacie tryptanów i nowe drogi ich podawania

Opracowano kilka nowych metod podawania tryptanów:
1) Za pomocą aparatu opracowanego przez firmę OptiNose (we współpracy z firmą Avanir) pacjent sam wdmuchuje sumatryptan w postaci proszku do położonych głębiej obszarów błony śluzowej nosa. Wstępne dane potwierdzają szybki początek działania podawanego w ten sposób leku. Aparat ten może niedługo zostać zarejestrowany w USA (w styczniu 2016 r. FDA dopuściła do stosowania preparat donosowy sumatryptanu [Onzetra™ Xsail™], opracowany w tej technologii – przyp. red.).39
2) Preparat sumatryptanu podawany pod wysokim ciśnieniem przez skórę (Sumavel) bez użycia igły może być przydatną alternatywą dla wstrzyknięć podskórnych u pacjentów obawiających się iniekcji.40
3) System transdermalny Zecuity (NuPatche), dopuszczony do stosowania przez FDA, umożliwia kontrolowane uwalnianie sumatryptanu dzięki zastosowaniu układu elektronicznego.
4) W większości państw europejskich dopuszczono do stosowania zolmitryptan w postaci rozpuszczającej się w ustach błony (Applied Research, Labtec, MonoSolRx).
5) Nowi agoniści receptorów serotoninowych, na przykład lasmiditan, cechują się bardziej wybiórczym działaniem, ograniczonym do pożądanej stymulacji receptora 5HT1F. Ich zaletą może być również ograniczenie ryzyka istotnego skurczu naczyń wskutek niepożądanego pobudzenia innych receptorów serotoninowych. Lasmiditan okazał się skuteczny w badaniach dotyczących doraźnego leczenia napadów migreny.41

Leki przeciwpadaczkowe

Leki przeciwpadaczkowe, zwłaszcza lewetyracetam i lakozamid, niebadane w przeszłości pod względem zastosowania w migrenie, budzą coraz większe zainteresowanie, odkąd poznano znaczenie nadpobudliwości kory mózgu w patogenezie migreny. Konieczne są dalsze badania oceniające skuteczność tych leków.42

Inne leki

Dzięki coraz lepszemu poznaniu patomechanizmów bólu głowy możliwe stało się opracowanie nowych leków wpływających swoiście na przyczyny bólu. Na podstawie danych wskazujących na związek bólu głowy z zaburzeniami czynności szyszynki opracowano leki, na przykład ramelteon, działające agonistycznie na receptory melatoninowe. Leki te są obecnie oceniane w badaniach klinicznych (NCT00 739 024). Oceniany jest również tonabersat, lek hamujący rozprzestrzeniającą się falę depolaryzacji kory mózgu.43

Deklaracje sprzeczności interesów: AJS otrzymuje środki w ramach NIHR Clinician Scientist Fellowship (NIHRCS011 028) oraz Medical Research Coucil, UK (MR/K015 184/1). BD był w latach 2010–2012 członkiem zespołu ekspertów, którzy opracowali NICE CG 150 Headache Guidelines, w 2014 roku był członkiem NICE Evidence Update Work, a w 2015 roku udzielał konsultacji NICE w dziedzinie bólu głowy. Otrzymywał wynagrodzenie za konsultacje od AMGEN, USA, w 2013 roku, wynagrodzenie za konsultacje i wykłady od Allergan, USA w 2013 roku oraz za wykłady od BMJ Masterclass w 2014 roku. Jest powiernikiem medycznym Migraine Trust. MM pracuje w radach doradczych firm Allergan oraz St Jude Medical i otrzymywał wynagrodzenie za opracowanie prezentacji edukacyjnych od firm Allergan, Merck Sharpe and Dohme Ltd oraz Medtronic.

Piśmiennictwo:

38. Dodick D.W., Goadsby P.J., Silberstein S.D., et al.: Safety and efficacy of ALD403, an antibody to calcitonin generelated peptide, for the prevention of frequent episodic migraine: a randomised, double-blind, placebo-controlled, exploratory phase 2 trial. Lancet Neurol., 2014; 13: 1100–1107
39. Djupesland P.G., Docekal P.: Intranasal sumatriptan powder delivered by a novel breath-actuated bidirectional device for the acute treatment of migraine: a randomised, placebo-controlled study. Cephalalgia, 2010; 30: 933–942
40. Frampton J.E.: Needlefree subcutaneous sumatriptan: in the acute treatment of migraine attacks or cluster headache episodes. CNS Drugs, 2011; 25: 983–994
41. Farkkila M., Diener H.C., Geraud G., et al.: Efficacy and tolerability of lasmiditan, an oral 5HT(1F) receptor agonist, for the acute treatment of migraine: a phase 2 randomised, placebo-controlled, parallel-group, doseranging study. Lancet Neurol., 2012; 11: 405–413
42. Gutierrez-Alvarez A.M., Sagarra-Mur D, Jimenez-Corral C. Lacosamide, new antiepileptic with broad perspectives. Neurologia, 2011; 26: 568–569
43. Cao Y., Zheng O.J.: Tonabersat for migraine prophylaxis: a systematic review. Pain Physician, 2014; 17: 1–8

Czytaj dalej: Komentarz i wnioski

Nowe metody leczenia bóluOcena:

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

  •  Dotychczasowe opinie: 1

Sponsorem serwisu jest

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości dotyczące leczenia migreny, bólu krzyża i innych rodzajów bólu? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Patronat