Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

Chirurgia dziecięca

 • Szwy z triklosanem czy bez – które lepiej zapobiegają zakażeniom rany pooperacyjnej u dzieci?

  Autorzy badania z randomizacją zadali pytanie, czy zastosowanie u dzieci szwów nasączonych triklosanem zmniejsza częstość występowania zakażeń ran pooperacyjnych, niezależnie od rodzaju operacji.

 • Zachowawcze leczenie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci: można, warto, a może trzeba?

  Obecnie standardem postępowania w przypadku ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego jest jego wycięcie. Trwają badania oceniające wyniki leczenia zachowawczego i jego zasadność w wybranych przypadkach. Artykuł jest poświęcony roli postępowania nieoperacyjnego w leczeniu zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci.

 • Technika drenażu jamy opłucnej u dzieci

  Jeżeli pozwala na to czas, w przypadku noworodków, niemowląt i małych dzieci dren do jamy opłucnej należy wprowadzać w znieczuleniu ogólnym. Starszym dzieciom trzeba wyjaśnić istotę zabiegu i uwzględnić ich opinię przy wyborze sposobu wprowadzenia drenu.

 • Bezobjawowe wrodzone malformacje tkanki płucnej – argumenty przemawiające za leczeniem operacyjnym

  Wraz z coraz większą liczbą obrazowych badań prenatalnych zwiększa się również liczba wykrywanych malformacji płucnych. Częstość rozpoznawania tego rodzaju zmian w badaniach prenatalnych szacuje się na 0,81/10 000 przebadanych płodów. Obecnie w krajach rozwiniętych około 90% malformacji płucnych wykrywa się prenatalnie.

 • Chirurgia płodu – zasady, wskazania i dowody naukowe

  Terapia prenatalna stanowi temat burzliwych dyskusji. Nadal spotykamy się z oskarżeniami pacjentek, że lekarze nie rozpoznali wady u płodu albo że wadę zdiagnozowali, ale nie poinformowali ciężarnej o możliwości leczenia dziecka przed urodzeniem – zauważa dr hab. Małgorzata Świątkowska-Freund.

 • Leczenie chirurgiczne wrodzonych wad tchawicy i szczelin tchawiczo-przełykowych

  Wady dróg oddechowych u dzieci obejmują całe spektrum jednostek chorobowych od wad o przebiegu łagodnym, objawiających się jedynie występowaniem stridoru, aż po wady, które zagrażają życiu dziecka.

 • ABC zabiegów. Postępowanie w przypadku wrastającego paznokcia palucha

  Pediatra powinien umieć prawidłowo postępować w przypadku często spotykanego u młodzieży głębokiego wrastania paznokcia palucha. U niektórych pacjentów wskazania do usunięcia paznokcia są jednoznaczne, dlatego warto się nauczyć wykonywać ten zabieg, aby dzięki temu zaoszczędzić czas pacjentów, niewygodę i koszty leczenia.

 • Postępowanie w przypadku chłonkotoku brzusznego i opłucnowego u dzieci

  Układ chłonny człowieka powstaje na wczesnym etapie rozwoju płodowego. W 9. tygodniu ciąży stwierdza się u płodu obecność zbiornika mleczu oraz przewodu piersiowego, a także naczynia chłonne biegnące w korzeniu krezki.

 • Techniki chirurgiczne. Wgłobienie jelita

  Wgłobieniem określamy przemieszczenie odcinka bliższego jelita do światła jego części obwodowej. Zaliczane jest do ostrych stanów chirurgicznych, wymagających szybkiego rozpoznania i leczenia, w przeciwnym razie grozi poważnymi następstwami w postaci niedokrwienia i martwicy wgłobionego odcinka jelita, a co za tym idzie – przedziurawienia przewodu pokarmowego.

 • Wgłobienie jelita

  Wgłobienie jelita nie jest kazuistyczną jednostką chorobową i z tego względu temat ten należy cyklicznie poruszać na łamach czasopism medycznych. Biorąc pod uwagę kategorię wieku, pacjenci z wgłobieniem często trafiają do chirurga dziecięcego, znacznie rzadziej – do chirurga ogólnego, dlatego przypomnienie charakterystyki tej jednostki chorobowej jest niezwykle potrzebne.

22 artykułów - strona 1 z 3

Medycyna Praktyczna – Chirurgia