Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

Chirurgia ogólna

 • Usuwanie kleszcza

  W każdym przypadku wskazane jest jak najszybsze usunięcie kleszcza ze względu na ryzyko boreliozy lub wirusowego zapalenia mózgu. Opis zabiegu usuwania kleszcza.

 • Śródoperacyjna ECPW a LBDE u chorych na kamicę PŻW

  Czy w przypadku chorych z kamicą przewodową poddanych laparoskopowej cholecystektomii ze wskazań doraźnych można mówić o przewadze ECPW bądź LBDE?

 • Leczenie płynami w okresie okołooperacyjnym

  Dożylna płynoterapia jest integralnym i ratującym życie elementem postępowania z chorymi wymagającymi leczenia chirurgicznego. Nadmiar płynów podawanych i.v. to jedna z przyczyn nasilenia reakcji zapalnej w tkankach, powstawania obrzęków oraz upośledzenia gojenia. Aby temu zapobiec, stosuje się: strategię zerowego bilansu płynów (restrykcyjną) oraz leczenie płynami ukierunkowane na cel.

 • Porównanie wyników leczenia żylaków żyły odpiszczelowej w zależności od techniki zabiegu

  Uwzględniono 12-miesięczną obserwację zakwalifikowanej do badania z randomizacją grupy chorych z objawowymi, niepowikłanymi żylakami żyły odpiszczelowej, których leczono różnymi metodami.

 • Najczęstsze nieprawidłowości w farmakoterapii w praktyce chirurga – lista TOP 10

  W artykule nie tylko omówiono najczęściej popełniane błędy, zamieszczono również konkretne wskazówki, które pomogą zredukować liczbę powikłań w praktyce chirurgicznej.

 • Żucie gumy po laparoskopowej resekcji jelita grubego

  Badaniem objęto 82 chorych poddanych laparoskopowej resekcji jelita grubego. Połowa z nich żuła gumę 3 razy dziennie od 1. dnia do momentu wypisania ze szpitala.

 • Indometacyna w prewencji zapalenia trzustki

  Kiedy i w jakiej formie stosować indometacynę - przed ECPW czy po zabiegu - aby zapobiec zapaleniu trzustki.

 • Zakażenie miejsca operowanego – co nowego w 2016 roku

  Problem zakażeń szpitalnych, w tym zakażenia miejsca operowanego (ZMO) pozostaje jednym z najistotniejszych zagadnień współczesnej medycyny. Pod koniec 2016 r. ukazały się dwa ważne dokumenty poświęcone prewencji ZMO, na podstawie których kompleksowe opracowanie specjalnie dla „Medycyny Praktycznej – Chirurgii” przygotował lek. Mateusz Wierdak.

 • Farmakologia a czas trwania niedrożności porażennej jelita

  Czy stosować alwimopan w celu skrócenia czasu trwania pooperacyjnego porażenia perystaltyki u chorych po rozległej operacji? – przegląd systematyczny i metaanaliza

 • Okołooperacyjne podanie hydrokortyzonu a powikłania po pankreatoduodenektomii

  Badaniem objęto dorosłych chorych z grupy dużego ryzyka rozwoju powikłań po pankreatoduodenektomii, w tym: 27 chorych na raka przewodowego trzustki, 14 chorych na raka dróg żółciowych, 7 chorych na raka dwunastnicy, 5 chorych na wewnątrzprzewodowy brodawkowaty nowotwór śluzowy trzustki, po 3 chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego i na przewlekłe zapalenie trzustki, 2 chorych z przerzutem raka nerki, 1 chory z zapaleniem i włóknieniem przewodu żółciowego.

95 artykułów - strona 1 z 10

Medycyna Praktyczna – Chirurgia