Postępowanie z pacjentem z CTEPH

Postępowanie z pacjentem z CTEPH
22.11.2017
Prof. dr hab. n. med. Tatiana Mularek-Kubzdela
I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego, Poznań