Czwartek, 2 kwietnia 2009, godz. 11.00–13.40
Warsztaty odbywają się równolegle


Hotel Holiday Inn (ul. Złota 48/54)
  Leczenie astmy u dorosłych - trudne przypadki

wykładowca: prof. Parameswaran Nair (McMaster University, Hamilton, Kanada)
Warsztaty prowadzone w języku angielskim będą tłumaczone symultanicznie.

Na konkretnych przypadkach klinicznych zostaną przedstawione trudności wynikające
z różnych przyczyn i sposoby ich rozwiązywania.
Sponsor - GSK Commercial


Sala Koncertowa PKiN (6 piętro)
  "Plusy ujemne" EKG

wykładowca: prof. Barbara Dąbrowska (Warszawa)

Na konkretnych przykładach zostaną omówione m.in.: 1) problemy metodyczne, 2) kłopoty z nazewnictwem, 3) kłopoty z definiowaniem patologii, 4) problemy diagnostyczne.
Sponsor - Pliva Grupa Barr

BRAK WOLNYCH MIEJSC
Hotel Holiday Inn (ul. Złota 48/54)


  Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów

wykładowca: prof. Daniel Furst (University of California, Los Angeles, USA)
Warsztaty prowadzone w języku angielskim będą tłumaczone symultanicznie.

Na konkretnych przypadkach klinicznych zostanie przedstawione leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów według najnowszych wytycznych American College
of Rheumatology.

BRAK WOLNYCH MIEJSC
Hotel Holiday Inn (ul. Złota 48/54)


  Zalecenia kliniczne w insulinoterapii cukrzycy typu 2

wykładowca: dr hab. Maciej Małecki i wsp. (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)

Na konkretnych przypadkach klinicznych zostaną przedstawione zasady dobierania rodzaju i dawki insuliny oraz jej modyfikowania w zależności od sytuacji klinicznej.
Sponsor - Bioton

BRAK WOLNYCH MIEJSC
Hotel Holiday Inn (ul. Złota 48/54)


  Podstawy evidence-based medicine (EBM) - krytyczna analiza wyników badań klinicznych

wykładowcy: prof. Roman Jaeschke (McMaster University, Hamilton, Kanada)
dr med. Jan Brożek (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)
dr med. Wiktoria Leśniak (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)

BRAK WOLNYCH MIEJSC
Sala Gałczyńskiego PKiN (6 piętro)


  Postępowanie w chorobie wieńcowej - aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

wykładowcy: prof. Lech Poloński i wsp. (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice)

Na konkretnych przypadkach klinicznych zostanie przedstawione postępowanie w chorobie wieńcowej według aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Sponsor - MSD Polska

BRAK WOLNYCH MIEJSC
Uczestnicy warsztatów otrzymują 3 punkty edukacyjne

Za udział w warsztatach specjalistycznych przewiduje się osobną opłatę